HOME > 제품안내

 
> 중고시스템에어컨
제품명 : 중고시스템에어컨
모델명 : ADX200VGHHA(20HP)
제조사 : 삼성
평형 : 20마력
냉방능력 :
난방능력 :
가격 : 0원
제품상세내용등은 문의바랍니다,

20마력,16마력,14마력...

 

 

 

 

 

 

 

 


 

상호 : 성미냉난방(618-24-49246) / 주소 : 부산 사상구 모라동 707-18 / 대표 : 문성수/ TEL : 010-3052-2510
COPYRIGHTS (C) 2010 ARTDESIGN. ALL RIGHTS RESERVED.
관리자모드